Life Cycle Analysis (LCA) tools in Denmark

Wouldn’t it be great if software was the result of a cooperation between lots of companies? If they all knew what was being worked on and could make their own modules for slightly different needs, their own reports that fit their internal standards.

But this isn’t what happens when a new challenge arrives and software is an obvious part of the solution. What happens is project silos and duplication of effort.

I’ll continue that topic when I have more time. For now let’s collect some resources that are useful.


Software

LCAbyg

Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport.

Det beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

LCAbyg

Real Time LCA

Med Real-Time LCA får I automatiseret, kontinuerlig indsigt i projektets CO2e, fra jeres 3D modeller og med data kalkuleret fra den mest omfattende, valide og brugervenlige miljødatabase til Danmark.

Arbejdsgangene for rådgiver er uændrede, men processen er meget mere simpel. Kunstig intelligens og automatisering frigiver op til 70 procent af tiden fra manuelt og repetitivt LCA-arbejde.

Gaiup, Capacit og ABC Rådgivende Ingeniører

DesignLCA

DesignLCA gør det muligt for rådgiverne at få overblik over deres projekters klimapåvirkning, og hermed bliver det lettere at designe klimavenlige projekter og sikre sig, at projekterne overholder de kommende LCA-krav i bygningsreglementet.

DesignLCA er integreret i den danske lokalisering som et plugin til Archicad 26, hvor hele LCA-beregningen færdiggøres direkte i Archicad. Indtil videre er DesignLCA-plugin’et tilgængeligt som en “public beta”, så giv os endelig besked, hvis der er noget vi skal rette eller ændre …

GRAPHISOFT Center Danmark

LCA Optimize

Med NTI TOOLS til Revit slipper du for de manuelle indtastninger i LCAbyg!

Vi har automatiseret det og lavet al forarbejdet for dig, så du kan komme fra Revit til LCAbyg med kun få klik.

Dine mængder på bygningsdele i Revit kan importeres direkte ind i LCAbyg.
Du sparer enorme mængder af tid, og slipper for at lave modellen om sent i processen.

NTI

LCA dokumentationsværktøjet

Hele branchen skal med, når byggeriets klimaaftryk skal dokumenteres fra det nye år

Gennem en helt ny platform skal det blive lettere for alle i byggebranchen at dokumentere byggeriets klimaaftryk, når nye krav træder i kraft fra nytår. COWI og Arkitema står i spidsen for udviklingen af et nyt digitalt dokumentationsværktøj der skal beregner det totale aftryk af CO₂ på bygningsniveau. Med flere vigtige aktører om bord, heriblandt Green Building Council Denmark og Molio, er man snart klar til at byde alle i byggebranchen indenfor.

Arkitema

Resources

Software is not enough – you need knowledge. I will focus here on free resources.

DiKon LCA-vejledning til supplement til bygningsdelsbeskrivelse

Vejledningen angiver principper for at definere en del af den nødvendige information, der skal være til stede i et projekt, for at kunne udføre LCA-analyser i løbet af projekterings- og udførselsfasen …

Det reelle informationsbehov for at kunne gennemføre LCA-
analyser er større end det, der er repræsenteret via 3D-
modeller. Samtidig er det ikke alt 3D-materiale, der kan
anvendes direkte til LCA-analyser …

DiKon

Digital Design & Construction in a Danish perspektive

This text is a live work-in-progress.Let me know if something is wrong or needs further development. I will be switching the whole text to English.

Danmark har gang Vi kan starte med en liste over al de spændende projekter der er rund omkring. Listen udbygges løbende.

Organisationer

BIM7AA

BIM7AA er et samarbejde hovedsagelig mellem 7 arkitekt tegnestuer fra Aarhus

BIM7AA er et frivilligt samarbejde mellem 7 arkitektvirksomheder i Danmark. BIM7AA har til formål at udvikle og løbende optimere fælles BIM-værktøjer,
-metoder og -processer med fokus på det tværfaglige samarbejde.

BIM7AA’s publikationer er funderet i den betydelige IKT- og projekterings-erfaring, som BIM7AA’s medlemsvirksomheder besidder.

http://bim7aa.dk/

DiKon

Dikon er et samarbejde primært mellem ingeniør virksomheder. Arkitekter og anlægs virksomheder er også representeret.

DiKon udspringer af et fælles ønske om effektivisering af den digitale byggeproces blandt de syv samarbejdspartnere, der udgør DiKon.

Visionen bag DiKon er at udvikle stærke fælles branchestandarder, som bygger på gensidig forståelse af behovet for digitale standarder, som effektivt kan understøtte samarbejdet mellem aktørerne i den digitale byggeproces.

Fælles for alle standarder udviklet af DiKon er, at de bevidst er udviklet med udgangspunkt i åbne standarder og publikationer fra bl.a. MOLIO (tidligere bips) og BuildingSmart.

https://www.dikon.info/om-dikon/

Standards and Specification

LeksiCON kan hjælpe med at ensarte hvordan vi betegner koncepter i Danmark.

“Byggeriets digitale dataordbog” LeksiCON er branchens fælles digitale sprog for bygningsdele og byggevares egenskaber. Med et fælles sprog bliver det muligt at udveksle entydige data og informationer om bygningsdele og byggevarer på tværs af hele byggeriets værdikæde og gennem alle byggeriets faser. 

https://molio.dk/produkter/digitale-vaerktojer/leksicon

SIMBA – Statsbyggs BIM-krav

Although this is not a Danish requirement it is an advanced specification for OpenBIM. The Norwegian state is a large property owner and cannot legally require the use of specific software. For this reason they have worked hard to ensure that their projects are delivered in high quality OpenBIM standards, certainly in Industry Foundation Classes (IFC).

The structure of the specification is similar to the Danish Specification of Building Parts but focuses more narrowly on the IFC schema – in my view a much more operationally useful schema than many other obscenely complex classification systems.

Link to SIMBA – Statsbyggs BIM-krav

Welcome

You found my home on the internet! There’s really nothing to see here. So how about reading a random page from Wikipedia?

But since you can’t stop yourself reading this far I’ll keep talking

Free Software & Open Source Software are key elements of our digital infrastructure and they deserve your support. Currently I support the following projects with a small monthly amount or a membership:

  • Mastodon is an alternative to birdsite (aka Twitter)
  • FreeCAD is a solid modelling application similar to SolidWorks or Fusion360
  • BlenderBIM is an OpenBIM NativeIFC application built on Blender
  • OSArch supports open source in architecture, engineering & construction
  • Free Software Foundation (USA) has the mission to promote computer user freedom
  • Free Software Foundation Europe has the mission to promote computer user freedom
  • Liberapay is a free crowdfunding platform with zero fees
  • Matrix is an open network for secure, decentralized communication

.