Digital Design & Construction in a Danish perspektive

This text is a live work-in-progress.Let me know if something is wrong or needs further development. I will be switching the whole text to English.

Danmark har gang Vi kan starte med en liste over al de spændende projekter der er rund omkring. Listen udbygges løbende.

Organisationer

BIM7AA

BIM7AA er et samarbejde hovedsagelig mellem 7 arkitekt tegnestuer fra Aarhus

BIM7AA er et frivilligt samarbejde mellem 7 arkitektvirksomheder i Danmark. BIM7AA har til formål at udvikle og løbende optimere fælles BIM-værktøjer,
-metoder og -processer med fokus på det tværfaglige samarbejde.

BIM7AA’s publikationer er funderet i den betydelige IKT- og projekterings-erfaring, som BIM7AA’s medlemsvirksomheder besidder.

http://bim7aa.dk/

DiKon

Dikon er et samarbejde primært mellem ingeniør virksomheder. Arkitekter og anlægs virksomheder er også representeret.

DiKon udspringer af et fælles ønske om effektivisering af den digitale byggeproces blandt de syv samarbejdspartnere, der udgør DiKon.

Visionen bag DiKon er at udvikle stærke fælles branchestandarder, som bygger på gensidig forståelse af behovet for digitale standarder, som effektivt kan understøtte samarbejdet mellem aktørerne i den digitale byggeproces.

Fælles for alle standarder udviklet af DiKon er, at de bevidst er udviklet med udgangspunkt i åbne standarder og publikationer fra bl.a. MOLIO (tidligere bips) og BuildingSmart.

https://www.dikon.info/om-dikon/

Standards and Specification

LeksiCON kan hjælpe med at ensarte hvordan vi betegner koncepter i Danmark.

“Byggeriets digitale dataordbog” LeksiCON er branchens fælles digitale sprog for bygningsdele og byggevares egenskaber. Med et fælles sprog bliver det muligt at udveksle entydige data og informationer om bygningsdele og byggevarer på tværs af hele byggeriets værdikæde og gennem alle byggeriets faser. 

https://molio.dk/produkter/digitale-vaerktojer/leksicon

SIMBA – Statsbyggs BIM-krav

Although this is not a Danish requirement it is an advanced specification for OpenBIM. The Norwegian state is a large property owner and cannot legally require the use of specific software. For this reason they have worked hard to ensure that their projects are delivered in high quality OpenBIM standards, certainly in Industry Foundation Classes (IFC).

The structure of the specification is similar to the Danish Specification of Building Parts but focuses more narrowly on the IFC schema – in my view a much more operationally useful schema than many other obscenely complex classification systems.

Link to SIMBA – Statsbyggs BIM-krav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *