Hvad er den kirkelig konfirmation i Danmark?

I Danmark er der stor tradition for at unge konfirmeres i den Danske Folkekirke – selvom mange af disse unger, og deres forældre, ikke er aktiv som kristen – eller slet tror på gud. Men ungernes manglende tro på den kristne gud er bare starten på problemerne med den kirkelig konfirmation. Ved et nærmere kig ser det meget værre ud. Ungerne blive oplærte i at sige trosbekendelsen hvilket er en erklaring af troen på den kirkelig dokrin af den evangelisk-luthersk tradition som den Danske Grundlov og den Danske Folkekirke forkynde.

Man behøver ikke kigge meget for at se mange ting i trosbekendelsen som de færreste Dankere faktisk tror på. Se hvad du kan finde nedenunder. Hvor mange tror enlig på at Maria født et barn som jomfru, et barn ‘undfanget af helligånden’, eller at ‘kødet’ kan genopstå?

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved
Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og
begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til
himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han
skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Kan det ikke være lige meget? Jo, måske hvis de blev præsenteret som en god historie som man ikke skulle bekende at man tror er sandt. Men hele pointen med en trosbenkendelse er at man bruger den til at bekende ens tro. (Hvis man oprigtigt tror på det er det en anden sag.)

Jeg mener ikke at det er etiske forsvarligt at folkekirken opfordre andre til at lyve om deres tro ved at bede dem recitere overstående til deres konfirmation.

Findes der alternativer til den kirkelig konfirmation?

Flere og flere unger vælger en nonfirmation – det vil sige bare en fest. Men jeg mener at ungernes indraden in det voksen liv kan markeres bedre end en fest om at man ikke vil bekende noget.

Så ja, der er alternativer til Folkekirkens konfirmation. Dem vil jeg vise nedenunder. Skriv gerne til mig hvis du kender flere.

Humanistisk Samfunds Konfirmation

Humanistisk konfirmation er et ikke-religiøst alternativ til unge, som ønsker at markere overgangsfasen fra barndom til ungdom med et kursus i livssyn og etik på et humanistisk grundlag. Kurset afsluttes med en højtidelig ceremoni.

humanistisksamfund.dk

 

Mine børn har begge gennemgået konfirmationsforberedelse hos Humanistisk Samfund som alternativ til en kirkelig konfirmation. Jeg har selv undervist på to årgang af Humanistisk Konfirmation i Aarhus og kan varmt anbefaler tilgang og indhold. Emnerne inkludere:

  • etik
  • fællesskab og tollerance
  • menneskrettigheder
  • ceremonier og ritualer
  • kritisk tænkning
  • identitet
  • humanisme.

Foreningen er landsdækkende. Læs mere om en Humanistisk Konfirmation.


Filosofisk Konfirmation

Der er mange spørgsmål, der melder sig, når unge mennesker når konfirmationsalderen

Nogle af dem er af eksistentiel karakter, og her kan man bruge tidligere tiders store tænkere til at hjælpe med at formulere mulige svar og til at træde sin egen sti på livets vej.

filosofiskkonfirmation.dk

Jeg kender ikke personligt til det, men det lyder interesant. Pt. i 2023 tilbyder de forløb i Aarhus og København.

Hvis du vil vide mere har de en grundig oversigt på deres hjemmeside, og de har endda en podcast ‘Filosoffens Podcast’.


I Do Debate! tilbydes der undervisning med fokus på områder som kritisk tænkning, debat, retorik, litteratur og filosofi. Indenfor filosofi kigger vi på idéer om det gode liv og det gode menneske. Hvad vil det sige for filosofferne, og hvad vil det sige for dig?

Vi dykker ned i praktisk etik og moralfilosofi, der stiller spørgsmål til, hvordan man skal handle, og vi vælger i fællesskab relevante emner at analysere og debattere, hvor alle får lige meget taletid.

dodebate.dk

 

Det lyder interessant, men jeg kender dem ikke. Det er baseret i Ishøj, Storkøbenhavn. Læs mere om Do Debate!’s alternativ konfirmation.


Bliv nonfirmeret med DUI – LEG og VIRKE

Ikke alle ønsker at blive konfirmeret i en kirke, men mange har måske alligevel lyst til at markere overgangen fra barndom til ungdom.

Derfor blev der for mange år siden dannet en forening, som tilbød borgerlig konfirmation. Foreningen for borgerlig konfirmation ophørte i 1970’erne og overdrog derfor denne opgave til børne-, familie- og ungdomsorganisationen DUI-LEG og VIRKE.

dui.dk

 

DUI-LEG kender jeg ikke så meget til – så man må selv læs sig frem. Foreningen er landsdækkende. Læs mere om DUI-LEG’s Non-Firmation.


… der findes også endnu flere.

Anna Hofgaard Møller tilbyder et Spirituelle Konfirmation (.pdf) i 2023 i Aarhus.

Da jeg må formoder at et ‘Spirituelt Konfirmation’ er overtroesk kan jeg ikke personligt stå ind for det – men nu vide du at det også findes.